С боите и лаковете на «ИНТЕРНЕЙШЕНЪЛ-БУРГАС»ООД са изпълнени редица проекти на територията на страната:
 • цялостна антикорозионна защита и огнезащита на територията на Лукойл Нефтохим Бургас и неговите резервоарни паркове

 • антикорозионна защита в ТЕЦ Марица Изток 3

 • участие в проект Разширение на пристанище Бургас – част „Сгради и съоръжения“

 • бластиране и нанасяне на вътрешно покритие на кораби – Бургаски корабостоителници

 • антикорозионна защита на силози – с .Ветрен

 • вътрешно полагане на антикорозионно покритие на резервоари за производство и преработка на органични масла и биодизел – с.Козаревец

 • антикорозионна защита на резервоари за керосин – Летище Варна

 • антикорозионна защита на Стадион Нафтекс – Бургас

 • външна антикорозионна защита на силози за цимент – ГБС

 • новострояща се бензиностанция на Европетрол – гр.Несебър – антикорозионна защита на цистерни за съхранение на нефтопродукти

 • вътрешна алуминизация на резервоар за моноетилен гликол – Приста Ойл, гр.Русе

 • външно акз на тръбопроводи и метална конструкция на мелница за брашно 900 т/ 24 ч – Топаз Мел ООД, с.Цирковски

 • други индустриални обекти